6aika: Digikyvykkyys Oulu Training Programme

Printed Electronics training by the University of Oulu and Oulu University of Applied Sciences.

More information in English, please contact: Eero Huttunen, J.Huttunen@oulu.fi

Nimi: Painetun elektroniikan osaaja

Kuvaus:Painettava elektroniikka on toiminnallisten materiaalien painamista perinteisillä painomenetelmillä eri painoalustoille. Yhä useammat toimialat hyödyntävät painettavaa tekniikkaa, esimerkkeinä ovat valaistus, autoteollisuus, terveys ja hyvinvointisovellukset, pikadiagnostiikka ja rakentaminen. Oulun alueella painettava elektroniikka on yksi nopeasti kasvava alue. Alueella on syntynyt viime vuosina useita painettavaa tekniikkaa hyödyntäviä yrityksiä ja alan erityisosaajista on pulaa.

Oulun Yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy järjestävät yhteistyössä painettavan elektroniikan valmennuskokonaisuuden. Valmennuksessa annetaan teoriapohja sekä käytännön koulutusta valmistusprosesseissa käytettäviin painotekniikoihin, materiaaleihin, suunnitteluun ja testauksiin sekä laboratorioturvallisuuden perusperiaatteet. Kokonaisuuteen kuuluu myös yritystoimeksiantona tai yrityksessä tehtävä projektityö. Koulutuksen aikana on mahdollista osallistua myös myöhemmin ilmoitettaviin työpajoihin eri aihealueista, esimerkiksi ympäristön pikatestisovellukset, rakenteellinen elektroniikka yms.

Valmennettavat voivat suorittaa 32 op:n Painettavan elektroniikan osaaja- valmennuskokonaisuuden tai räätälöidä koulutuspaletista haluamansa kokonaisuuden huomioiden osaamistavoitteen ja aiemman osaamisen sekä työkokemuksen. Valmennuskokonaisuus soveltuu työttömille ja työttömyysuhan alaisille omaehtoiseen koulutukseen tai sivutoimiseen opiskeluun. Myös työssäkäyvät voivat päivittää osaamistaan valitsemillaan moduuleilla.

Tavoite: Valmennusjaksojen jälkeen osallistujalla on osaamista siitä, miten tuotteita ja sovelluksia valmistetaan ja kehitetään painettavaa elektroniikkaa hyödyntäen. Koulutuksen pääpaino on uutta tekniikkaa hyödyntävien tuotteiden valmistus, suunnittelu ja kehittäminen yhdessä eri toimialojen yritysten kanssa. Valmennetut vievät valmennuksissa kertynyttä osaamistaan ja kokemustaan yrityksiin ja pienentävät siten yritysten havaittua osaajavajetta.

Kohderyhmä:

  • Työttömät ja irtisanomisuhan alaiset ICT alan ja niitä tukevien tekniikan ja luonnontieteen alojen korkeakoulutetut
  • työssä käyvät, jotka tarvitsevat lisäkoulutusta painettavasta tekniikasta
  • yritykset, joissa tarvitaan erityisosaamista painettavasta tekniikasta

Esitieto/koulutus/osaamis- vaatimukset:
Ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava tai vähintään kandidaatin yliopistotutkinto teknisten tai luonnontieteiden alalta. Riittävä englannin kielen taito. Koulutusmateriaali on pääosin englanniksi.

Koulutuksen sisältö:

Koulutuspaketista voi valita haluamansa moduulit koulutustarpeen mukaisesti. Opintokokonaisuus on yhteensä 32 opintopistettä. Koulutuksessa järjestetään lisäksi lyhyitä työpajoja, jotka voit lisätä valmennuskokonaisuuteen. Työpajojen aiheet ilmoitetaan myöhemmin.

Kesto:
koulutus aloitetaan 1/2020 verkko-opintojaksolla Printed Electronics. Tämä moduuli on tarjolla itseopiskeluun 31.10.2020 saakka.  

Kouluttajat:

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun painettavaan elektroniikkaan erikoituneet tutkijat ja opettajat

Oulun yliopisto: professori Tapio Fabritius, dosentti Rafal Sliz

Oamk: lehtori Harri Määttä, tutkija Tomi Tuomaala, erikoistutkija Marja Nissinen, projektisuunnittelija Niina Torniainen

Koulutustyyppi (monimuoto, lähi-, verkko-, itsenäinen, harjoitus jne…) ja koulutuspaikka:

Koulutus toteutetaan monimuoto -opetuksena moduulista riippuen. Lähikoulutus, ryhmätyöt ja laboratoriokurssit järjestetään Linnamaan kampuksella Oulun yliopiston tai Oulun ammattikorkeakoulun tiloissa. Verkko-opetuksessa käytämme Moodle oppimisympäristöä. Itsenäistä opiskelua varten ovat Linnanmaan kampuksen tilat soveltuvin osin käytettävissä

Oamk hyödyntää sekä etä- että kontaktiopetuksessa työpajamenetelmiä. Työpajoissa opiskelijat kehittävät valmennukseen liittyviä projekteja, joiden aiheet tulevat alueen yrityksiltä. Jokaisella yritystoimeksiannolla on nimetty yritysedustaja sekä ohjaava opettaja, joka kommentoi ja ohjaa työtä. Projektikokonaisuuden voi suorittaa myös yrityksessä.

 

Koulutettavien määrä:

Laboratoriotöitä sisältäville kursseilla (Advanced printed electronics ja Printed electronics design and construction exercise) valmennettavien määrä on rajoitettu ja näihin moduuleihin haetaan valmennuspaikkaa erillisesti. Painettavan elektroniikan osaajan kokonaisuuden -suorittavat ovat ensisijaisia laboratoriokursseille valittavia.  Muihin moduuleihin osallistujamäärää ei ole rajoitettu.

 

Ilmoittautuminen:

  • Painettavan elektroniikan osaaja- valmennuskokonaisuuteen tammikuu 2020.
  • yksittäisille kursseille ilmoittautuminen viimeistään 2 viikkoa ennen kurssin alkua

 

Yhteyshenkilöt

  • Valmennuskokonaisuus: Eero Huttunen, J.Huttunen@oulu.fi
  • Yksittäiset kurssit, katso kurssitarjotin (julkaistaan myöhemmin)
  • Painettavan elektroniikan valmennuksen omaehtoista koulutusta tai lyhytaikaista sivutoimista opiskelua työttömyysetuudella suunnittelevien yhteydenotot palvelujohtaja Jussi Leponiemi, 0295 056 706, S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Kurssitarjotin aikatauluineen:

Opintojakso järjestäjä toteutus laajuus ajankohta
Printed electronics Oamk Verkkokurssi (on-line). Kurssi tai vastaavat tiedot ovat edellytyksenä Advanced Printed Electronics labs- kurssille.  5 cr 1/ 2020. auki lokakuun 2020 loppuun
Advanced Printed Electronics labs

Oamk

 

Laboratorioharjoituksia 21 tuntia, itsenäistä työskentelyä ja ryhmätöitä. Kurssille osallistuminen edellyttää Printed Electronics kurssin suorittamista tai vastaavaa osaamista.  3 cr 2 / 2020
Printed electronics project Oamk

Joustava toteutustapa: itsenäistä sekä ohjattua työskentelyä työryhmissä tai yrityksessä.

 

 9 cr 3 / 2020
Printed electronics materials and components

OY

 

Luennot ja itsenäinen työskentely  5 cr 1 / 2020
Testing Techniques of Electronics and printed electronics OY Luennot, laboratorioharjoituksia ja itsenäistä työskentelyä.  5 cr 3 / 2020
Printed electronics design and construction exercise OY

Itseopiskelua ja ohjattua laboratoriotyöskentelyä.

Kurssi pidetään englanniksi

 5 cr 4 / 2020
Yhteensä

Oamk 17op

OY 15op

32 cr

 

 

Funding from

Printocent | VTT, Kaitoväylä 1, 90571 Oulu, Finland

© Printocent | VTT 2022